مطالعات اجتماعی
 
وبلاگی جهت اطلاع رسانی به همکاران ودانش آموزان درس مطالعات اجتماعی
http://www.pishkhan.info/Archive/1393/11/13931130/Taadol_Thumb.jpg
ریشه لغت :

 

family از ديد يك وبلاگ نويس

آیا می دانید لغت Family

که در زبان فارسی نیز رایج است از کجا آمده است؟

در ادامه مطلب بخوانيدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۸۷ توسط  کامران امیدوار
باتشکر از دانش آموز کوشا

 بنیامین حبیبی  از شاهد ۱۳

که زحمت ارسال فعالیت های فصل سوم را کشیده است

جواب فعالیت ها تصحیح شده است

در ادامه مطلب بخوانیدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۸۷ توسط  کامران امیدوار
با تشکر از دانش آموز خوب  عباس شیعه زاده  از باقر العلوم۱ 

که فعالیت های فصل سوم را فرستاده است

 

جواب فعالیتها را درادامه مطلب بخوانیدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه دوم بهمن ۱۳۸۷ توسط  کامران امیدوار
http://www.pishkhan.info/Archive/1393/11/13931130/Taadol_Thumb.jpg