مطالعات اجتماعی
 
وبلاگی جهت اطلاع رسانی به همکاران ودانش آموزان درس مطالعات اجتماعی
http://www.pishkhan.info/Archive/1393/11/13931130/Taadol_Thumb.jpg
ریشه لغت :

 

family از ديد يك وبلاگ نويس

آیا می دانید لغت Family

که در زبان فارسی نیز رایج است از کجا آمده است؟

در ادامه مطلب بخوانيدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه دوازدهم بهمن 1387 توسط  کامران امیدوار
باتشکر از دانش آموز کوشا

 بنیامین حبیبی  از شاهد ۱۳

که زحمت ارسال فعالیت های فصل سوم را کشیده است

جواب فعالیت ها تصحیح شده است

در ادامه مطلب بخوانیدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دهم بهمن 1387 توسط  کامران امیدوار
با تشکر از دانش آموز خوب  عباس شیعه زاده  از باقر العلوم۱ 

که فعالیت های فصل سوم را فرستاده است

 

جواب فعالیتها را درادامه مطلب بخوانیدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه دوم بهمن 1387 توسط  کامران امیدوار
http://www.pishkhan.info/Archive/1393/11/13931130/Taadol_Thumb.jpg